Verdiepingscursus


Estate planning

17/11/2020
16:00 / 20:30
Almelo
4 PE Punten

Actualiteiten Estate planning

Tijdens deze cursus door Paul Schut komen de verschillende actuele onderwerpen rondom Estate Planning aan bod.

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOR) in de inkomstenbelasting en de successiewet houdt de gemoederen danig bezig. Zeker als het de vraag betreft of vastgoedexploitatie voor de BOR kwalificeert. Maar daar blijft het niet bij. Ook voor veel situaties waar de ondernemingsactiviteiten niet ter discussie staan, is een juiste vermogensstructurering - civiel en fiscaal - van groot belang. Als gevolg van een WOB-verzoek heeft de praktijk inzicht gekregen in diverse standpunten van de Belastingdienst. Voor u als adviseur is het onmisbaar om hier kennis van te nemen. In deze cursus wordt de basis van de BOR besproken, maar gaat u ook de diepte in.

Een ander belangrijk onderwerp is de belastingheffing in box 3. De Staatssecretaris van Financiën heeft in september 2019 de contouren van een gewijzigde wijze van heffen geschetst. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Maar het staat vast dat deze wijziging grote gevolgen heeft voor uw advisering. Vermogensstructurering wordt nog belangrijker. Ook raakt het de estate planningsadviezen. Tijdens de cursus krijgt u aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden inzicht in de veranderingen en de adviesmogelijkheden.

In een cursus over actualiteiten van estate planning ontbreekt relevante jurisprudentie vanzelfsprekend niet. Hof Den Haag heeft een belangwekkende uitspraak gedaan inzake de beperkte gemeenschap van goederen. Maar er is uiteraard meer nieuws.

Tot slot wordt aandacht besteed aan de fiscale aspecten van vorderingen en schulden in familieverband uit hoofde van huwelijkse voorwaarden en testamenten. Ook hier is de wijziging van de heffing in box 3 relevant.

Kortom: deze cursus is een must voor iedere adviseur die te maken heeft met ondernemers, vermogende particulieren en die estate planning op de agenda heeft staan.

paulschut-1e5ac388

Waarom nu direct aanmelden?

Meeste actuele kennis op het gebied van Estate Planning

Samen met gelijkgestemden een topcursus

Ben jij op zoek naar 4 PE Punten NBA / RB?

Voor slechts € 295,- bent u volledig op de hoogte op het gebied van Estate Planning

score-797339a9

Docent: Paul Schut

Paul Schut is een fiscaal econoom en financieel planner met focus op estate planning. Hij levert gespecialiseerd advies op het gebied van inkomens- en vermogensoverheveling naar de volgende generatie.

Programma van deze cursus

15.30 - 16.00

Inloop

16.00 - 18.00

Cursus Estate Planning

Deel 1 - Theorie / Kennis
18.00 - 18.30

Diner

15.30 - 16.00

Cursus Estate Planning

Deel 2 - Theorie / Kennis
paulschut-1e5ac388

Deze cursus is geaccrediteerd voor:

Stock placeholder image with grayscale geometrical mountain landscape
Stock placeholder image with grayscale geometrical mountain landscape