Bent u helemaal op de hoogte?


Verdiepingscursus BTW

26/11/2020
16:00 / 20:30
Heerenveen
4 PE Punten

Verdiepingscursus BTW

Ondernemingsstructuren zijn primair dienstbaar aan economische activiteiten en ingericht op de bescherming of gewenste vormgeving van juridische en financiële belangen van de ondernemer. Btw en overdrachtsbelasting hebben daarin bijna nooit de regie. Maar zij vormen niettemin een belangrijk element om rekening mee te houden. Verkeerde keuzes kunnen grote gevolgen hebben. Er kunnen omvangrijke bedragen aan btw ‘weglekken’ of ‘blijven hangen’ en/of de overdrachtsbelasting gooit roet in het eten. En de overdrachtsbelasting heeft zo zijn eigenaardigheden. Dat uiteindelijke belangen niet wijzigen, is geen erkende grond voor het achterwege blijven van heffing.

Een greep uit de onderwerpen:

 • Btw-aftrek en personenvennootschappen
 • Btw-aspecten van aankopen, houden en verkopen van deelnemingen
 • Fiscale eenheid
 • Vrijgestelde beroepsbeoefenaren in BV structuren
 • Onroerende zaak rechtspersonen (artikel 4 WBR)
 • Fusie, interne reorganisatievrijstelling en splitsingsfaciliteiten in de overdrachtsbelasting

In het MKB liggen de uiteindelijk belangen bij een onderneming vaak bij directeur-grootaandeelhouders en op enig moment komt dan het bedrijfsopvolgingsvraagstuk in beeld. Indien er familie is die kan opvolgen, de overdracht aan familie. Maar evengoed kan overdracht aan derden aan de orde zijn. In die context moeten ook allerlei aan btw en overdrachtsbelasting gerelateerde thema’s aandacht krijgen, zoals:

 • De btw-aspecten van de verkoop van deelnemingen
 • Het recht op aftrek van voorbelasting op kosten van herstructurering en verkoop van aandelen
 • De dienstverlening van adviseurs ten aanzien van koop, verkoop, waardebepaling en financiering
 • Het verkoopklaar maken van structuren, ook in relatie tot vastgoedbelangen
 • De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de overdrachtsbelasting en de doorkijkjurisprudentie van de Hoge Raad
 • Artikel 37d Wet OB

Op al deze onderwerpen gaan we de diepte in, aan de hand van aan de praktijk ontleende casusposities en actuele jurisprudentie.Deze cursus is geaccrediteerd voor NBA en RB en levert 4 punten op bij deelname.

philipboerman-ab0c0b35

Waarom nu direct aanmelden?

Meeste actuele kennis op het gebied van BTW

Samen met gelijkgestemden een topcursus

Ben jij op zoek naar 4 PE Punten NBA / RB?

Voor slechts € 295,- bent u volledig op de hoogte op het gebied van BTW

score-797339a9

Docent: Philip Boerman

Philip Boerman is partner bij Hoogesteger & Boerman, specialisten in BTW en overdrachtsbelasting

Programma van deze cursus

15.30 - 16.00

Inloop in het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen

16.00 - 18.00

Cursus BTW

Deel 1 - Theorie / Kennis
18.00 - 18.30

Diner

18.30 - 20.30

Cursus BTW

Deel 2 - Theorie / Kennis
philipboerman-9a23e32a

Deze cursus is geaccrediteerd voor:

Stock placeholder image with grayscale geometrical mountain landscape
Stock placeholder image with grayscale geometrical mountain landscape