Bent u helemaal op de hoogte m.b.t. pensioenen?


Mr. Peter A. ter Beest MPLA, aan het woord.

21/05/2021
16:00 / 20:30
Heerenveen
4 PE Punten

Weer helemaal  op de hoogte m.b.t. pensioenen? 

Actualiteiten pensioen

Het veel geprezen kapitaal gedekte pensioenstelsel in Nederland staat onder druk. Dit is met name toe te schrijven aan de zeer lage marktrente en de toegenomen levensverwachting. Ondanks het feit dat onze pensioenfondsen veel rendement hebben gemaakt, worden de pensioenen niet verhoogd. Zelfs kortingen dreigden, maar in het kader van het PensioenAkkoord van de zomer van 2019 heeft minister Koolmees onze pensioenfondsen uitstel gegeven. Het PensioenAkkoord dat na meer dan 10 jaar onderhandelen tot stand is gekomen, zal ons pensioenstelsel per 1 januari 2022 ingrijpend wijzigen. Ook is inmiddels de AOW al aangepast, zal er per 2021 een regeling komen voor zware beroepen (tijdelijk afschaffen van de RVU tot bruto € 19.000,-- per jaar) en gaan we over naar persoonlijke pensioenpotjes. Ook de doorsneepremie zal worden vervangen voor een andere wijze van premiestelling. Voorts wordt het mogelijk om op pensioendatum pensioen op te nemen in de vorm van een “lump sum” (hetgeen ook gaat gelden voor lijfrenten en (het overgebleven) pensioen in eigen beheer). Tot slot wordt ingegaan op de laatste stand van zaken m.b.t. het pensioen in eigen beheer van de DGA.

 Onderwerpen:

 Huidige problematiek van de pensioenfondsen en de gevolgen daarvan;

  • Alle “ins and outs” van het PensioenAkkoord;
  • Wijziging van de AOW;
  • Tijdelijke afschaffing RVU;
  • Afschaffen doorsneepremie;
  • De transitie naar persoonlijke pensioenpotjes;
  • Lump sum opname-mogelijkheden op pensioendatum.
  • De laatste stand van zaken m.b.t. de Wet uitfaseren pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen.

Cursusdoelen:

  • Je bent volledig op de hoogte van de problematiek van het huidige pensioenstelsel en de laatste stand van zaken met betrekking tot het PensioenAkkoord.

 

peterterbeest-1db2fab8

Waarom nu direct aanmelden?

Meeste actuele kennis op het gebied van Pensioenen

Samen met gelijkgestemden een topcursus

Ben jij op zoek naar 4 PE Punten NBA / RB?

Voor slechts € 295,- bent u volledig op de hoogte op het gebied van Pensioenen

score-797339a9

Docent: Peter ter Beest

Het veel geprezen kapitaal gedekte pensioenstelsel in Nederland staat onder druk. Dit is met name toe te schrijven aan de zeer lage marktrente en de toegenomen levensverwachting. 

Programma van deze cursus

15.30 - 16.00

Inloop in het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen

16.00 - 18.00

Cursus Pensioen Actualiteiten

Deel 1 - Theorie / Kennis
18.00 - 18.30

Diner

18.30 - 20.30

Cursus Pensioen Actualiteiten

Deel 2 - Theorie / Kennis
peterterbeest-1db2fab8

Deze cursus is geaccrediteerd voor:

Stock placeholder image with grayscale geometrical mountain landscape
Stock placeholder image with grayscale geometrical mountain landscape