Formeel belastingrecht,

tot hoever kan de  belastingdienst gaan? 

 


Mr. Pieter Kok aan het woord.

21/11/2021
16:00 / 20:30
Heerenveen
4 PE Punten

Formeel belastingrecht: 

Accountants en belastingadviseurs krijgen steeds meer te maken met formeel belastingrecht. Daarbij moet o.a. gedacht worden aan mogelijkheden van de Belastingdienst om gegevens en informatie op te vragen bij belastingplichtigen? Tot hoever kan de Belastingdienst daarbij gaan? En wat zijn de rechten en plichten tijdens een boekenonderzoek?

Bovendien vindt de overheid dat accountants en belastingadviseurs een belangrijke rol hebben bij het voorkomen van fiscale fraude. Deze poortwachtersfunctie van de accountant en de belastingadviseur betekent ook dat de aansprakelijkheden van deze beroepsbeoefenaren steeds grotere vormen aannemen. Strafrechtelijke vervolging en/of beboeting van adviseurs is inmiddels geen uitzondering meer! Ook heeft de belastingdienst de mogelijkheid om beboete adviseurs met naam en toenaam te vermelden op hun internetsite.

 

Tijdens deze studiebijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Informatieplicht
 • De rechten en verplichtingen tijdens een boekenonderzoek
 • Aansprakelijkheden van de adviseur w.o begrepen:
  • Civielrechtelijke aansprakelijkheid
  • Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid
  • Beboeting van adviseurs door de Belastingdienst
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid.

 

pieterkok-df56c850

Waarom nu direct aanmelden?

Meeste actuele kennis op het gebied van formeel belastingrecht.

Samen met gelijkgestemden een topcursus

Ben jij op zoek naar 4 PE Punten NBA / RB?

Voor slechts € 295,- bent u weer volledig op de hoogte op het gebied van formeel belastingrecht.

score-797339a9

Docent: Pieter Kok

Accountants en belastingadviseurs krijgen steeds meer te maken met formeel belastingrecht. Daarbij moet o.a. gedacht worden aan mogelijkheden van de Belastingdienst om gegevens en informatie op te vragen bij belastingplichtigen? Tot hoever kan de Belastingdienst daarbij gaan? En wat zijn de rechten en plichten tijdens een boekenonderzoek?

Programma van deze cursus

15.30 - 16.00

Inloop in het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen

16.00 - 18.00

Cursus formeel belastingrecht

Deel 1 - Theorie / Kennis
18.00 - 18.30

Diner

18.30 - 20.30

Cursus formeel belastingrecht (vervolg)

Deel 2 - Theorie / Kennis
pieterkok-df56c850

Deze cursus is geaccrediteerd voor:

Stock placeholder image with grayscale geometrical mountain landscape
Stock placeholder image with grayscale geometrical mountain landscape