Training continuïteit Samenstelgroep


van ‘theorie’ naar de praktijk 

07/10/2021
16:00 / 20:30
Heerenveen

 

 Door de pandemie is het onderwerp ‘Continuïteit’ actueler dan ooit. 

De NBA heeft het onderwerp ‘Continuïteit’ verplicht gesteld als onderdeel van de Permanente Educatie in 2021. Uit de voorschriften van NBA blijkt dat de effectieve cursusduur 4 uur moet bedragen.

In deze 4 uur wordt ingegaan op de wet- en regelgeving (NV COS, RJ ) en aanverwante guidance over dit onderwerp. De theorie komt dus zeker aan bod, maar de nadruk ligt op de toepassing van deze ‘theorie’ in praktijksituaties. Omdat voor samenstellende accountants geen accreditatie-eis geldt, bestaat de mogelijkheid om uw eigen praktijkvraag of casus van tevoren in te dienen zodat deze tijdens de training- indien passend- aan de orde komt. 

Albert-Bosch (1)

Waarom nu direct aanmelden?

 

 De verplichte cursus Continuïteit beoogt voor de accountant drie doelstellingen te realiseren. 

1) Het actualiseren van kennis van de onderliggende wet- en regelgeving met betrekking tot verslaggeving en het beoordelen van de continuïteit van de organisatie in het kader van de controle van de jaarrekening. 

2) Het begrip van de accountant vergroten bij het signaleren van (mogelijke) gevolgen van interne en externe factoren op de continuïteit van de organisatie. 

3) Het verbeteren van de vaardigheden met betrekking tot professionele oordeelsvorming en het toepassen van kennis bij het concluderen over de (dis)continuïteit van de organisatie. 

Voor slechts € 295,- bent u volledig op de hoogte en kunt u uw klanten weer actueel adviseren.

score-797339a9

Docent: Albert Bosch

Drs. A.S (Albert) Bosch RA is eigenaar van V&A en is werkzaam geweest bij ondermeer BDO en EY. Hij verricht jaarlijks meerdere praktijkgerichte trainingen over uiteenlopende vaktechnische onderwerpen. Albert is daarnaast parttime verbonden aan de accountantsopleiding van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

 

.

Programma van deze cursus

15.30 - 16.00

Inloop in het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen

16.00 - 18.00

Het hoe en waarom van continuïteit (deel 1)

Deel 1 - Theorie / Kennis
18.00 - 18.30

Diner

18.30 - 20.30

Het hoe en waarom van continuïteit (deel 2)

Er is voldoende ruimte om vragen te stellen

Albert-Bosch (1)