Periodieke scholing Wwft


Actualiteiten van Wwft (artikel 35) 

Accountancymedewerkers en fiscalisten

08/04/2021
16:00 / 20:30
Heerenveen
4 PE Punten

Actualiteitencursus Wwft

Vanuit de Wwft (artikel 35) heeft elke accountantsorganisatie de verplichting om ‘alle’ medewerkers periodiek te scholen in de (actualiteiten van de) Wwft. Dit geldt niet alleen voor accountants en accountancymedewerkers maar ook voor fiscalisten en anderen binnen de organisatie die werkzaamheden voor cliënten verrichten.

Toepassing van deze wetgeving in de dagelijkse praktijk is niet eenvoudig. Het wegen van praktijkcasussen stelt de medewerkers soms voor grote dilemma's. Niet alleen door de complexiteit of de veelheid aan regels maar ook door de consequenties die het niet adequaat handelen kan hebben. Daarnaast wijzigt de Wwft frequent.

 Concreet worden onder meer de volgende onderwerpen aan de orde gesteld: In deze cursus wordt de theorie behandeld, vanuit de praktijk. Aan de hand van verzamelde praktijkcasussen, komen verplichtingen en good practices aan de orde. Ook is er volop ruimte voor het inbrengen van uw eigen praktijksituatie. Belangrijk aspect binnen de training is het vergroten van de awareness: het herkennen van casuïstiek en vervolgens het vergroten van kennis omtrent het ‘hoe te handelen’. Ook komen onderwerpen als: UBO (en UBO register), PEP en diverse tuchtuitspraken ten aanzien van Wwft aan de orde.

Als docent is Cornelis Kramer de meest geëigende persoon. Hij heeft afgelopen jaar meerdere trainingen gegeven, ook aan niet- accountants over de Wwft

Deze cursus is geaccrediteerd voor NBA en RB en levert 4 punten op bij deelname.

Cornelis-Kramer-1 2

Waarom nu direct aanmelden?

Meeste actuele kennis op het gebied van de Wwft

Samen met gelijkgestemden een topcursus

Ben jij op zoek naar 4 PE Punten NBA / RB?

Voor slechts € 295,- bent u volledig op de hoogte op het gebied van de actualiteiten m.b.t. de Wwft

score-797339a9

Docent: Cornelis Kramer

“Ik vind het een uitdaging om dagelijks om te gaan met het vertalen van wet- en regelgeving naar de praktijk, met daarbij het spanningsveld van kwaliteit versus budgetdruk. Het geeft mij veel voldoening om invulling te geven aan het beter maken van het beroep op een persoonlijke en coachende wijze, met de vertaalslag van de theorie naar de praktijk.”

Cornelis geeft in zijn functie van Senior consultant Vaktechniek en Compliance invulling aan het uitvoeren van kwaliteitsbeoordelingen en reviews van samenstel- en controledossiers. Hij treedt voor accountantsorganisaties op als externe Compliance Officer en verzorgt zowel compliance als vakinhoudelijke consultaties. Daarnaast geeft hij trainingen en draagt hij bij aan de ontwikkeling van e-learnings. In zijn vorige rol was hij zowel Externe Accountant als Compliance Officer bij de middelgrote accountantsorganisatie TAMEK. Daaraan voorafgaand heeft hij jarenlang gewerkt in de gemengde samenstel- en controlepraktijk van Flynth, alwaar hij ook betrokken was bij de compliance functie.

Programma van deze cursus

15.30 - 16.00

Inloop in het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen

16.00 - 18.00

Cursus Wwft, de actualiteiten

Deel 1 - Theorie / Kennis
18.00 - 18.30

Diner

18.30 - 20.30

Cursus Wwft (vervolg)

Deel 2 - Theorie / Kennis
Cornelis-Kramer-1 2

Deze cursus is geaccrediteerd voor:

Stock placeholder image with grayscale geometrical mountain landscape
Stock placeholder image with grayscale geometrical mountain landscape